Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Congres & Forum Publieke Ruimte verplaatst naar 9 juni – ICC Gent

Ingevolge de maatregelen tegen de bestrijding van het Corona virus is het Congres & Forum Publieke Ruimte van 17 maart verplaatst naar 9 juni. Gent is voor de derde keer gaststad voor het Congres & Forum Publieke Ruimte. Als partner van Publieke Ruimte zal ons kantoor op het congres aanwezig zijn.

De zevende editie van het congres brengt een breed en divers programma dat in het teken staat van de rol van de publieke ruimte in een snel evoluerende maatschappij. Of u beleidsmaker, ambtenaar, ontwerper, onderzoeker of geëngageerde burger bent, ook u kunt mee het voortouw nemen om van uw omgeving een meer aangename, veilige, gezonde en toekomstbestendige plek te maken voor iedereen.

Tijdens het congres verneemt u hoe hedendaagse stadsparken evolueren naar voedselparken en welke impact de komst van de trambus zal hebben op de straatinrichting. Ecosysteemdiensten kende u wellicht al, maar wist u dat bomen ecosysteemunits op zich zijn? Een aantal lokale overheden laat stukken van het openbaar groen verwilderen en komt vertellen hoe zij daarvoor een draagvlak vinden bij de bevolking. Bovendien is de inrichting van de publieke ruimte een belangrijke hefboom voor het realiseren van klimaatoplossingen. U komt te weten hoe verschillende beleidsdomeinen en overheidsniveaus samen die uitdaging aangaan. Bent u benieuwd naar de invloed van bomen en groen op de straatakoestiek of de juiste keuze voor vleermuisvriendelijke wegverlichting? Of wilt u zich verdiepen in concrete toepassingen van smart cities in de openbare ruimte? Op 9 juni komt u het allemaal te weten.

Met bijna 700 bezoekers is het Congres & Forum Publieke Ruimte de jaarlijkse afspraak voor iedereen die bezig is met openbare ruimte. Infopunt Publieke Ruimte en de Stad Gent verwelkomen u opnieuw van harte in het International Convention Center (ICC). Naast een grote variëteit aan lezingen, keynotes, workshops en praktijktafels vinden niet minder dan vier stadsexcursies plaats. Op de beursvloer kan u tussen de sessies door experts ontmoeten, innovatieve producten bekijken en u op maat laten adviseren. In de plenaire slotsessie wordt de spraakmakende Prijs Publieke Ruimte uitgereikt en komen we te weten welk project de favoriet is van het grote publiek. Om de dag af te sluiten kan u op de gezellige netwerkreceptie nakaarten met collega’s en relaties. Elke congresdeelnemer gaat naast een hoofd vol ideeën en inspiratie naar huis met het gloednieuwe Praktijkboek Publieke Ruimte.

Meer informatie over het Congres & Forum Publieke Ruimte> www.congrespubliekeruimte.info