Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Actualia gemeentebelastingen – Evoluties en trends in gemeentebelastingen

In samenwerking met uitgeverij Vanden Broele brengt Bart Engelen op 12 februari as. de webinar “Actualia gemeentebelastingen – Evoluties en trends in gemeentebelastingen”. Bart Engelen is advocaat bij Antaxius Advocaten, het fiscaal advocatenkantoor waar ons kantoor mee samenwerkt.

De materie van gemeentebelastingen is permanent in beweging. In deze webinar zal Bart Engelen ingaan op enkele belangrijke wijzigingen inzake de geschillenprocedure, de nieuwe Invorderingswet, de compensaties m.b.t. corona en de mogelijkheden van de opcentiemen op de onroerend voorheffing.

Wij verwijzen u naar de website van Vanden Broele voor meer details omtrent de webinar en inschrijving: https://opleidingen.vandenbroele.be/nl-be/opleiding/7566/webinar-actualia-gemeentebelastingen-evoluties-en-trends-in-gemeentebelastingen